Panevėžio fotografų draugija
Panevėžio fotografų draugija
Panevėžio fotografų draugija
Panevėžio fotografų draugija
Panevėžio fotografų draugija
Panevėžio fotografų draugija
Panevėžio fotografų draugija
Panevėžio fotografų draugija
Panevėžio fotografų draugija
Panevėžio fotografų draugija
Panevėžio fotografų draugija
Panevėžio fotografų draugija

Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą iki gegužės mėn. 1 d. gali pateikti prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį Panevėžio fotografų draugijai, turinčiai teisę gauti paramą.

Prašymą pateikti gali pats gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui, arba jo atstovas, turintis teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventojui Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

 

Prašymą gyventojas gali pateikti tokiais būdais:

 – centrinio  mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka elektroniniu būdu deklaravimas.vmi.lt, prašymo formos kodas FR0512; 

 – įteikti prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui arba atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Tam yra reikalinga užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje pateikta 02 versijos prašymo forma FR0512.

Prašymą teikiančio asmens tapatybei nustatyti prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo atstovas) kartu su prašymu turi pateikti: savo asmens tapatybės dokumentą, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia pats gyventojas; savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia gyventojo atstovas; notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu. 

 

Paramos gavėjo kodas: 302501575

Pasidalinkite!

FacebookMySpaceTwitterGoogle BookmarksPinterest